Các mốc thời gian cần biết trong 1 hợp đồng bảo hiểm

#21ngày tự do xem xét đọc hợp đồng: Khách hàng có thể hủy khi không hài lòng, công ty trả lại tiền.

#60ngày Mỗi kỳ phí từ năm 2, khách hàng được gia hạn 60 ngày, nghiã là đóng trễ trong 60 ngày vẫn không ảnh hưởng quyền lợi hợp đồng mà khách hàng không cần báo cho công ty. Để quá 60 ngày, hợp đồng tạm mất hiệu lực.

#90ngày là thời gian chờ: bệnh lý nghiêm trọng và nhóm bệnh đặc biệt của thẻ Sống khỏe mỗi ngày: bệnh phát hiện và điều trị trước 90 ngày không được bồi thường.

👉 Tùy công ty mà thời gian chờ 90 ngày hoặc 1 năm. #Manulife 90ngày

#30ngàysống – Khi phát hiện bệnh lý nghiêm trọng sau 90 ngày và người được bảo hiểm sống qua 30 ngày thì bồi thường tử vong do bệnh lý nghiêm trọng, nếu không thỏa, công bồi thường tử vong bình thường (không có yếu tố BLNT)

#30ngày thời gian chờ nằm viện nội trú chi trả của 2 quyền lợi: Trợ cấp Y Tế và thẻ sống khỏe mỗi ngày các loại bệnh thông thường.

#270ngày thời gian chờ cho quyền lợi Thai sản. Manulife có thời gian chờ ít nhất.

#180ngày để chi trả QL thương tật vĩnh viễn / liệt ( theo quy định của Y khoa: sau 180 ngày bộ phận bị thương tật không hoạt động là liệt vv…)

#2năm Chấp nhận chi trả QL tử vong do tự tử và chi trả cho bệnh điều trị về tâm thần.

#2năm Nếu bị mất hiệu lực HĐ do không đóng phí trong vòng 2 năm, KH hoàn toàn được yêu cầu khôi phục HĐ, đóng phí khôi phục, thẩm định lại sức khỏe và thời gian chờ các nhóm bệnh bắt đầu lại từ đầu.

👉 Sức khỏe sạch thì khách hàng vượt qua hết những giai đoạn trên 1 cách bình thường.
👉 Sức khỏe không tốt thì ra thư thỏa thuận
👉 Sức khỏe dưới chuẩn: TỪ CHỐI.

Khách hàng đừng từ chối bảo hiểm nhân thọ trước khi công ty bảo hiểm từ chối mình nhé!

Chúc quý khách hàng luôn thật nhiều sức khỏe!
——–

#Đại_sứ_Manulife
#Các_con_số_cần_biết