Sống khỏe mỗi ngày

Chăm sóc sức khỏe với những quyền lợi và ưu đãi vượt trội:

 • Dịch vụ tư vấn sức khỏe miễn phí 24/7 (*)
 • Hỗ trợ chi phí y tế thực tế khi điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa.
 • Ưu đãi hoàn phí 15% khi tham gia bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình

Món Quà Sức khỏe

Hỗ trợ bạn chi trả các chi phí y tế và nha khoa, giúp bạn luôn khỏe mạnh và an vui.

 • Được bảo hiểm toàn cầu
 • Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam
 • Hỗ trợ chi phí thai sản và tai nạn

Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn

Chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn

 • Chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm
 • An tâm trước rủi ro tử vong và thương tật do tai nạn

Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn nâng cao

Chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn.

 • Chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm
 • Giải pháp bảo vệ trước rủi ro tử vong và thương tật do tai nạn toàn diện nhất

Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn bằng 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ 

Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng

Bạn hoàn toàn an tâm điều trị bệnh, đặc biệt là các loại bệnh nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư, thần kinh, bại liệt.

 • 34 bệnh lý nghiêm trọng
 • Chi trả bằng tiền mặt

Bảo hiểm tử kỳ/ tử vong

Hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người được bảo hiểm rủi ro tử vong bằng 100% Số tiền bảo hiểm

Bảo hiểm Trợ cấp y tế

San sẻ với bạn những chi phí điều trị bệnh khi ốm đau haynằm viện

 • Chi trả bằng tiền mặt lên đến 365 ngày / năm
 • Quyền lợi tiền mặt tăng gấp đôi khi cần chăm sóc đặc biệt

Quyền lợi miễn nộp Phí bảo hiểm dành cho NĐBH

Đảm bảo các quyền lợi của người được bảo hiểm mà không cần tiếp tục đóng phí nếu người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ 1 trong 45 Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. 

Quyền lợi miễn nộp Phí bảo hiểm dành cho BMBH

Đảm bảo các quyền lợi của bên mua bảo hiểm mà không cần tiếp tục đóng phí nếu người mua bảo hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ 1 trong 45 Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. 

Quyền lợi miễn khoản khấu trừ dành cho NĐBH

Khi Người Được Bảo Hiểm mắc phải 1 trong 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, toàn bộ khoản khấu trừ hàng tháng liên quan đến quyền lợi bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ trợ của chính NĐBH sẽ được miễn trong khi các quyền lợi vẫn đảm bảo được duy trì và chi trả theo kế hoạch.

Quyền lợi miễn khoản khấu trừ dành cho BMBH 

Khi Bên Mua Bảo Hiểm mắc phải 1 trong 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, toàn bộ khoản khấu trừ hàng tháng liên quan đến quyền lợi bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ trợ của bên mua bảo hiểm sẽ được miễn trong khi các quyền lợi vẫn đảm bảo được duy trì và chi trả theo kế hoạch.

Hỗ trợ đóng phí do bệnh lý nghiêm trọng của NĐBH 

Khi Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ 1 trong 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, Manulife sẽ chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ Quy Năm để đảm bảo Giá Trị Tài Khoản của khách hàng vẫn tiếp tục được tích lũy

Hỗ trợ đóng phí do thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của NĐBH 

Khi Người Được Bảo Hiểm bị Thương Tật Toàn Bộ hoặc Vĩnh Viễn, Manulife sẽ chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ Quy Năm để đảm bảo Giá Trị Tài Khoản của khách hàng vẫn tiếp tục được tích lũy

Hỗ trợ đóng phí do tử vong hoặc bệnh lý nghiêm trọng của BMBH 

Nếu Bên Mua Bảo Hiểm tử vong hoặc được chẩn đoán mắc bất kỳ 1 trong 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, Manulife sẽ chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ Quy Năm để đảm bảo Giá Trị Tài Khoản của khách hàng vẫn tiếp tục được tích lũy

Hỗ trợ đóng phí do tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viên của BMBH

Khi Bên Mua Bảo Hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Manulife sẽ chi trả khoản Phí Bảo Hiểm Định Kỳ Quy Năm để đảm bảo Giá Trị Tài Khoản của kháchhàng vẫn tiếp tục được tích lũy